Skip to main content

Norsk Fjordsenter

Norsk Fjordsenter - autoristert besøkssenter før verdsarven Vestnorsk Fjordlandskap
Vi ynskjer deg velkomen til eit levande formidlingssenter for Vestnorsk fjordlandskap. Senteret presenterer det einaste området i landet som står på UNESCO si prestisjetunge verdsarvliste på grunnlag av naturarven.

Bli kjend med eit mangfaldig og spennande fjordlandskap.
Kvifor er fjella så høge og fjorden så djup? Korleis klarte folk seg vinteren gjennom på ei einsam fjellhylle? Kva blomster kan berre trivast i urdene under dei rasfarlege fjella? Undringa er stor og spørsmåla mange når ein vitjar den særeigne naturen og kulturen langs fjordane våre. På Norsk Fjordsenter freistar vi å svare på desse spørsmåla og mange, mange fleire.

Vi føljer UNESCOs Verdsarvkonvensjon med å ta vare på og syne fram kulturen og naturen i området. Gjennom multimedia-utstillingar og idérike presentasjonar formidlar vi historia og dei små og store prosessane i naturen.

Ny utstilling:
(1) Spennande og lærerikt om korleis fjordlandskapet vart til
(2) «Bølgen» – Vi fortel historia om naturkatastrofen som trugar i dag
(3) Unike historier om fjordfolket
(4) Det biologiske mangfaldet – vakkert og undrande om korleis alt heng saman med alt
(5) Interaktive stasjonar utfordrar evnene dine
(6) «Fjordheimen» – artig utstilling og aktivitetsrom for born
(7) «Grøn fjord» – berekraftig ivaretaking av verdsarven for framtida

Vi byr også på:

gode smårettar i vår trivlege kafe
koseleg butikk med vekt på særprega, norske produkt
stort uteområde med sitjeplassar, bålpanne, leikeapparat
flott utgangspunkt for «Fossevandringa»

Opningstider 2019 -- Heilårsope

Høgsesong (mai–sep)               Kvar dag kl. 10-18  
Utanom sesong (okt–apr)          Kvar dag kl. 10-15  
   
voksen 130 NOK  
barn 70 NOK (5-16 år)  
gruppe 15% rabatt > 15 personer  

Søk reise

Avganger & priser

Side 1 av 22

UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
18/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
19/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
20/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
21/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
22/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
23/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
24/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
25/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
26/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
27/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
28/2Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
1/3Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
2/3Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
3/3Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill
UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
4/3Billett Norsk Fjordsenter 2019Mer enn 8NOK 130Bestill