Cruiseskipliste 2018

På http://www.stranda-hamnevesen.no/cruise-calls finn du oppdatert liste over cruiseskip

 

Status:
Fullt