Norsk Fjordsenter - Besøkssenter verdsarv

Norsk Fjordsenter er besøks- og formidlingssenteret for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdsarvområde. Utstillingane viser det spennande og særeigne fjordlandskapet som fekk verdsarvstatus av UNESCO i 2005.

Gjennom utstillingar og interaktive stasjonar får du kunnskap om dei geologiske prosessane som skapte fjordlandskapet, og du får sjå korleis landskapet er i dag. Du får også lære om det biologiske mangfaldet og korleis dyr og planter har tilpassa seg naturtypane her. Besøkssenteret har ei eiga utstilling og eit engasjerande aktivitetsrom for barn.

På besøkssenteret er det også ein triveleg kafé med gode smårettar og eit butikkutsal med vekt på berekraftige norske produkt.

Opningstider 2019/2020 - Heilårsope

Høgsesong (mai–sep)               Kvar dag kl. 09-18  
Utanom sesong (apr-okt)          Kvar dag kl. 10-15  
   
voksen 130 NOK  
barn 70 NOK (5-16 år)  
familie billett 270 NOK (2 voksen max 4 barn under 16 år)  
gruppe 15% rabatt > 15 personer  

Avganger & priser

Side 1 av 11

UtgåendeReisemålLedige plasserFra pris
13/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
14/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
15/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
16/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
17/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
18/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
19/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
20/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
21/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
22/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
23/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
24/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
25/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
26/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill
27/7Billetter besøkssenter VerdsarvMer enn 8NOK 130Bestill

Fjord Rangers Program

FJORD RANGERS PROGRAM Ei spennande reise gjennom tid formidla av vår Fjord Ranger Måndagar og torsdagar kl. 12-13 i veke 29-31 (juli) Uteområdet ved Besøkssenter verdsarv/Norsk Fjordsenter Avslør mysteria til isbreane og sjå korleis det mektige fjordlandskapet vart danna. Lær om steinar, mineral, og vulkanske utbrot i området. Forstå korleis menneska har utnytta ressursane i naturen, og tilpassa seg snøskred, steinsprang og andre farar. Gjennom bruk av analoge modellar, artige forsøk og aktivit...